Regler:

 

  • Annonser utan kontaktuppgifter eller som är otydliga raderas.

  • Annonser utan utskrivet CITES-tillståndsnummer där det krävs raderas (tänk på att för de listade arterna krävs det tillstånd även att annonsera under sökes, kontakta Jordbruksverket)

  • Uppge ALLTID svenskt namn på fågeln och även vetenskapligt om du kan det.

  • Att byta djur mot djur eller djur mot sak är en kommersiell handling. Är djuret på CITES 1 / EUs bilaga A måste därför intygsnummer stå i annonsen - gäller båda parter.
  • Vi förbehåller oss rätten att kontrollera angivet CITES-nummer.

  • Annonsör som upprepade gånger bryter mot reglerna kommer att blockeras.

  • Under Resor och event förbehåller vi oss rätten att kontrollera att arrangören tillhör en av Riksförbundets anslutna föreningar.

 

”Vi är flera som blivit kontaktade av en tysk som kallar sig Hans Husman när vi annonserar efter lite ovanligare fåglar. Detta är en bluffgubbe som försöker få folk att betala en förskottsbetalning i löfte om att skicka fåglarna. Ber man om bilder på fåglarna skickar han bilder han hittat på nätet.”  Texten och varningen är insänd till förbundets hemsida, en liten påminnelse om att vara försiktiga på nätet.